1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Lấy dữ liệu hoá đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP từ meInvoice về MISA SME để quản lý và hạch toán
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Lấy dữ liệu hoá đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP từ meInvoice về MISA SME để quản lý và hạch toán

Lấy dữ liệu hoá đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP từ meInvoice về MISA SME để quản lý và hạch toán

1. Nội dung

Phần mềm đáp ứng lấy dữ liệu hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP từ meInvoice về SME để hạch toán ghi nhận doanh thu, lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh/thay thế.

2. Hướng dẫn
 • Sau khi kết nối TK meInvoice, tại phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, tích chọn lấy hóa đơn theo NĐ123 và nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice

 • Phần mềm trả về danh sách hóa đơn lấy về từ meInvoice, tương ứng với hình thức hóa đơn mà DN đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

 

Lưu ý: 

 • Với dữ liệu chuyển đổi, khi thực hiện chức năng Lấy DL từ MISA meInvoice lần đầu tiên, phần mềm sẽ trả về thông báo

  • Nhấn Yes: Thực hiện kết nối lại dịch vụ meInvoice và lấy về dữ liệu hóa đơn điện tử.
  • Nhấn No: Không lấy về dữ liệu hóa đơn từ meInvoice. Khi nhấn Lấy DL từ meInvoice ở những lần sau, phần mềm sẽ tiếp tục thông báo cho đến khi người dùng thực hiện kết nối lại dịch vụ meInvoice.
 • Từ MISA SME 2022 – R15 trở đi, chương trình đáp ứng lấy dữ liệu hóa đơn đặc thù (Đại lý vé máy bay, Xăng dầu, Đại lý hàng hải,…) phát hành theo NĐ123, TT78 từ MISA meInvoice về để hạch toán ghi nhận doanh thu.
 • Từ MISA SME 2022 – R16 trở đi, phần mềm cho phép người dùng lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh phát hành theo NĐ123, lấy về từ meInvoice.vn để kê lên tờ khai thuế.
 • Từ MISA SME 2022 – R17, khi sinh chứng từ, hóa đơn từ Đề nghị ghi nhận doanh thu, phần mềm tự động lấy về thông tin người mua hàng (KH lẻ là cá nhân) để người dùng không mất công nhập lại.
 • Từ MISA SME 2022 – R23, người dùng có thể Lấy lại DL từ MISA meInvoice nếu các hóa đơn trước đó đã lấy về bị trùng/thiếu thông tin hàng hóa, hay hóa đơn bị lấy về nhiều lần, … để đảm bảo tính đúng đắn.
 • Từ MISA SME 2022- R30, để cập nhật chính xác trạng thái theo quy định mới nhất của Tổng cục thuế  với các hóa đơn đã lập trước đó từ Đề nghị ghi nhận doanh thu – sau đó có thay đổi trạng thái từ “Hóa đơn mới” sang “Hóa đơn đã bị điều chỉnh” hoặc “Hóa đơn đã bị hủy” sang “Hóa đơn bị thay thế”, người dùng cần nhấn chọn Lấy DL từ MISA meInvoice để cập nhật chính xác trạng thái hóa đơn.

 

Cập nhật 17 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan