1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập phiếu xuất kho cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

Lập phiếu xuất kho cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R18, phần mềm đáp ứng cho các doanh nghiệp đã phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, xuất kho gửi bán đại lý trên phần mềm MISA meInvoice, sau đó lấy về MISA SME để lập phiếu xuất kho, chứng từ chuyển kho tương ứng (Chỉ áp dụng với dữ liệu sử dụng HĐĐT theo NĐ123, TT78).

2. Hướng dẫn
  • Trên tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn PXK kiêm vận chuyển nội bộ hoặc phiếu xuất kho gửi bán đại lý có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán.

Lưu ýCó thể chọn 1 hoặc nhiều chứng từ cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý.

  • Nhấn Lập phiếu xuất kho

  • Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên phiếu xuất (lấy từ meInvoice.vn) để lập phiếu xuất kho hàng.
  • Kiểm tra, bổ sung thông tin trên chứng từ (nếu có). Nhấn Cất và Ghi sổ.

 

Cập nhật 16 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan