1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập hóa đơn cho hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

Lập hóa đơn cho hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

1. Mục đích

Giúp lập hóa đơn trên MISA SME theo hóa đơn lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn để kê lên tờ khai thuế.

2. Hướng dẫn
  • Chọn hóa đơn (lấy từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn) muốn lập hóa đơn (trên MISA SME) – có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán.

Lưu ýCó thể chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các hóa đơn.

  • Chọn Lập hóa đơn trên thanh chức năng (Hoặc nhấn chuột phải, chọn Lập hóa đơn).

  • Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên hóa đơn (lấy từ meInvoice.vn) để lập hóa đơn tương ứng (trên MISA SME) và kê lên tờ khai thuế.
  • Có thể thay đổi lại các thông tin hoặc bổ sung thêm thông tin trên hóa đơn theo nhu cầu (nếu cần).
  • Nhấn Cất.

Cập nhật 30 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan