1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

  1. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu (Bán lẻ Xăng dầu) chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT
  2. Doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng sử dụng hóa đơn có đầy đủ mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn
Cập nhật 14 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan