Xử lý hóa đơn đầu ra

Xem phim giới thiệu

1. Nội dung

Phần mềm đáp ứng lấy dữ liệu hóa đơn điện tử đầu ra đã phát hành từ phần mềm của các nhà cung cấp khác gửi qua MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn về SME để hạch toán, giúp Kế toán không mất thời gian, công sức nhập liệu vào phần mềm.

2. Hướng dẫn
Bước 1: Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn MISA meInvoice (Xử lý hóa đơn đầu ra)

Xem hướng dẫn kết nối với MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn. Tại đây

Bước 2: Lập chứng từ từ hóa đơn điện tử
  • Sau khi kết nối, phần mềm sẽ trả về danh sách hóa đơn đầu ra đã phát hành từ phần mềm của các nhà cung cấp khác gửi qua MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn.

Lưu ý:

  • Các hóa đơn đầu ra sau khi chuyển vào phần mềm đều có trạng thái hạch toán là Chưa hạch toán. Nếu hóa đơn đã hạch toán trước đó rồi, kế toán có thể cập nhật lại trạng thái của hóa đơn sang Đã hạch toán theo đúng thực tế (nếu cần). Xem hướng dẫn tại đây
  • Tại lần đầu tiên kết nối MISA SME với MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn, người dùng cần chọn chức năng Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice- Xử lý hóa đơn để có thể cập nhật danh sách hóa đơn đầu ra về phần mềm.

  • Nếu dữ liệu các hóa đơn đầu ra đã lấy về từ MISA meInvoice trước đó bị trùng/thiếu thông tin hàng hóa, hay hóa đơn bị lấy về nhiều lần, … người dùng chọn chức năng Lấy lại dữ liệu từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn tương tự như hướng dẫn tại đây

  • Trường hợp đơn vị chuyển qua sử dụng MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn của MISA, người dùng có thể thao tác nhanh thông qua chức năng Thay đổi phần mềm lấy hóa đơn.

Cập nhật 30 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan