1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu ra MISA meInvoice

Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu ra MISA meInvoice

1. Nội dung

Để sử dụng chức năng Xử lý hóa đơn đầu ra, cần phải có tài khoản MISA meInvoice. Nếu chưa có tài khoản thì đặt mua theo hướng dẫn tại đây.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Nếu đã kết nối dịch vụ HĐĐT trên phân hệ Hóa đơn điện tử  thì không cần thực hiện bước này

  • Tại phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn phần mềm MISA meInvoice  – Xử lý hóa đơn
  • Nhấn Kết nối và nhập Tài khoản đã được MISA meInvoice cấp sau khi đặt mua.

  • Chọn 1 hoặc đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn (Nếu đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh quản lý riêng hóa đơn đầu vào, phần mềm cho phép chọn đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn).

 

Cập nhật 8 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan