Thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn. Sau khi kết nối thành công, đơn vị mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ hóa đơn điện tử trên phần mềm.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.

Sau khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice, chương trình sẽ gửi email thông báo tài khoản đăng nhập cho khách hàng.

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, nhập thông tin tài khoản MISA cung cấp qua email.

Lưu ý: Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu và thực hiện lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn tại đây.

3. Nhấn Kết nối. Chương trình hiển thị thông báo Kết nối thành công.

Lưu ý:

      • Trường hợp Mã số thuế kết nối khác với Mã số thuế trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và Kế toán cần khai báo lại Mã số thuế trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức cho khớp với Mã số thuế kết nối.

      • Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính và từng người dùng.
      • Trường hợp đơn vị gỡ bỏ phần mềm MISA SME và cài đặt lại thì phải thiết lập kết nối lại phần mềm hóa đơn điện tử.
Cập nhật 25 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay