1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào để quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử?

Làm thế nào để quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử?

1. Nội dung

Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán đại lý như Hóa đơn điện tử

2. Hướng dẫn

Đối với PXK theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Quy định về việc áp dụng

Việc áp dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể như sau theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ áp dụng khi:
  • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
  • Xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu.
  • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu.
  • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau.
  • Góp vốn bằng tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp
  • Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý áp dụng khi:
  • Xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế theo mẫu 01ĐKTĐ-HĐĐT

Để lập và phát hành PXK điện tử, DN cần lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế trên meInvoice

Lưu ý: Trên tờ khai đăng ký – mẫu 01ĐKTĐ-HĐĐT, tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng tích chọn vào Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn

Bước 2: Khởi tạo và cập nhật mẫu phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý từ meInvoice về MISA SME

 1. Khởi tạo mẫu trên meInvoice Web. Xem hướng dẫn tại đây
 2. Lấy mẫu đã khởi tạo về MISA SME. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Thiết lập Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn trên MISA SME

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, tích chọn Quản lý Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn. 

Bước 4: Lập và phát hành Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý.

1. Lập và phát hành Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu XL gửi bán đại lý trên MISA SME

2. Lập và phát hành PXK kiêm vận chuyển nội bộ trên meInvoice Web. Sau đó lấy về MISA SME để hạch toán.

Đối với PXK theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Bước 1: Thiết lập Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn

Bước 2: Lập hồ sơ để phát hành phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý

1. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. (Thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử)

2. Lập quyết định áp dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử (Thực hiện tương tự lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử)

3. Thông báo phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử (Thực hiện tương tự thông báo phát hành hóa đơn điện tử)

4. Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cho cơ quan thuế

Bước 3: Lập và phát hành Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý

1. Lập và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

2. Lập và phát hành phiếu xuất kho gửi bán đại lý

Lưu ý: Các nghiệp vụ khác liên quan đến Phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý thực hiện tương tự như Hóa đơn điện tử. Xem chi tiết

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan