Khi xuất hóa đơn bị CQT từ chối cấp mã thì xử lý như thế nào?

Biểu hiện:

 

Cách xử lý:

Đối với hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối cấp mã thì hóa đơn là hóa đơn chưa hợp lệ, người dùng cần thực hiện:

 • Xử lý hóa đơn, PXK có trạng thái Từ chối cấp mã. Sau khi xử lý, thông tin hóa đơn vẫn giữ nguyên hiện trạng trên phần mềm.
  • Cách xử lý hóa đơn có trạng thái Từ chối cấp mã. Tại đây
  • Cách xử lý PXK có trạng thái Từ chối cấp mã. Tại đây
 • Kiểm tra lại nguyên nhân từ chối cấp mã và lập lại hóa đơn mới.
  • Xem theo hướng dẫn lập hóa đơn mới. Tại đây
  • Xem các lỗi cơ quan thuế từ chối cấp mã. Tại đây

Lưu ý: Để biết được nguyên nhân hóa đơn bị từ chối cấp mã thì Anh/Chị thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Hoá đơn điện tử/ tab quy trình/Lịch sử truyền nhận với TCT chọn Hóa đơn điện tử.

  • Tài dòng thông điệp tờ khai cần kiểm tra, bấm biểu tượngđể xem Nhật ký truyền dẫn dữ liệu
  • Tại dòng có thông tin “CQT không tiếp nhận” hoặc “Dữ liệu không hợp lệ”, nhấn tải file XML về để kiểm tra nguyên nhân.

  • Chọn đến file XML vừa tải về, nhấp chuột phải chọn Open with \ Internet Explorer.

  • Nhấn Ctrl+F gõ Mloi để xem nguyên nhân lỗi

 

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan