1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xử lý PXK phát hành điện tử có trạng thái Từ chối cấp mã trên MISA SME

Xử lý PXK phát hành điện tử có trạng thái Từ chối cấp mã trên MISA SME

1. Nội dung

Cho phép xử lý PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK hàng gửi bán đại lý, PXK xuất hàng cho chi nhánh khác; đã phát hành điện tử có trạng thái CQT từ chối cấp mã.

Chứng từ sau khi xử lý sẽ vĩnh viễn không còn giá trị sử dụng và không thể ghi sổ kế toán (kể cả khi bảo trì và ghi sổ theo lô).

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

Xử lý từng phiếu xuất kho

1. Chương trình đáp ứng thông qua 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Vào Kho\Nhập, xuất kho hoặc Kho\Chuyển kho, chọn PXK cần xử lý và nhấn Xử lý PXK không hợp lệ.

 • Cách 2: Nhấn chuột phải vào PXK cần xử lý trong danh sách PXK, chọn Xử lý PXK không hợp lệ

2. Nhấn Yes trên form thông báo.

Phần mềm tự động xử lý PXK đã chọn như sau:

 • Với PXK đang ghi sổ: Bỏ ghi sổ và không cho phép ghi sổ lại.
 • Với PXK đã bỏ ghi sổ: Không cho phép ghi sổ lại.

Xử lý hàng loạt phiếu xuất kho

1. Có thể xử lý hàng loạt PXK không hợp lệ thông qua 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Tại giao diện phân hệ Kho\Tab Nhập, xuất kho hoặc Kho\Chuyển kho,  nhấn Xử lý PXK không hợp lệ hàng loạt.

 • Cách 2: Nhấn chuột phải trên danh sách PXK, chọn Xử lý PXK không hợp lệ hàng loạt.

2. Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu, tích chọn các PXK cần xử lý. Nhấn Xử lý

3. Nhấn Yes trên form thông báo.

Phần mềm tự động xử lý PXK đã chọn như sau:

 • Với các PXK đang ghi sổ: Bỏ ghi sổ và không cho phép ghi sổ lại.
 • Với các PXK đã bỏ ghi sổ: Không cho phép ghi sổ lại.

 

Cập nhật 29 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan