1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xử lý hóa đơn ở trạng thái Từ chối cấp mã trên MISA SME

Xử lý hóa đơn ở trạng thái Từ chối cấp mã trên MISA SME

1. Nội dung

Đối với hóa đơn ở trạng thái CQT từ chối cấp mã, người dùng cần tách riêng chứng từ bán hàng đã lập kèm hóa đơn trước đó và xử lý thông qua 1 trong 2 cách sau:

 • Tiếp tục sử dụng chứng từ bán hàng, phát hành hóa đơn mới
 • Xóa bỏ chứng từ bán hàng để tránh sai lệch số liệu sổ sách.
2. Hướng dẫn

Lưu ý:

Xử lý từng hóa đơn

1. Chương trình đáp ứng thông qua 1 trong 3 cách sau

 • Cách 1: Vào phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng, chọn hóa đơn cần xử lý và nhấn Xử lý hóa đơn không hợp lệ.

 • Cách 2: Nhấn chuột phải vào hóa đơn cần xử lý trong danh sách hóa đơn, chọn Xử lý hóa đơn không hợp lệ

 • Cách 3: Trong giao diện Chứng từ bán hàng\chọn Tiện ích\nhấn Xử lý hóa đơn không hợp lệ

2. Nhấn Yes trên form thông báo. Phần mềm tự động tách hóa đơn không hợp lệ ra khỏi chứng từ bán hàng.

3. Trên giao diện chứng từ bán hàng đã tách hóa đơn, người dùng tiếp tục xử lý bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Nhấn Phát hành HĐĐT, để phát hành hóa đơn mới

 • Cách 2: Nhấn Bỏ ghi  Xóa chứng từ.

Xử lý hàng loạt hóa đơn

1. Có thể xử lý hàng loạt hóa đơn không hợp lệ thông qua 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Vào phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng, nhấn Xử lý hóa đơn không hợp lệ hàng loạt.

 • Cách 2: Nhấn chuột phải trên danh sách hóa đơn, chọn Xử lý hóa đơn không hợp lệ hàng loạt.

2. Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu, tích chọn các hóa đơn không hợp lệ cần xử lý. Nhấn Xử lý

3. Nhấn Yes trên form thông báo. Phần mềm tự động tách hóa đơn không hợp lệ ra khỏi chứng từ bán hàng.

4. Trên giao diện chứng từ bán hàng đã tách hóa đơn, người dùng tiếp tục xử lý bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Nhấn Phát hành HĐĐT, để phát hành hóa đơn mới

 • Cách 2: Nhấn Bỏ ghi  Xóa chứng từ.

Cập nhật 29 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan