1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

I. Nội dung

Đáp ứng lấy các hóa đơn từ phần mềm MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn về MISA SME để hạch toán và ghi nhận doanh thu bán hàng. Phần mềm đáp ứng đối với các loại hóa đơn sau:

  • Hóa đơn điện tử phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  • Hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 trong năm 2022
II. Hướng dẫn

Thực hiện tương tự như lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn lấy về từ MISA meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử

1. Chọn hóa đơn muốn lập chứng từ bán hàng.

Lưu ý: Có thể chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các hóa đơn.

2. Chọn Lập CT bán hàng trên thanh chức năng (Hoặc nhấn chuột phải, chọn Lập CT bán hàng).

3. Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên hóa đơn để lập chứng từ bán hàng tương ứng.
4. Có thể thay đổi lại các thông tin hoặc bổ sung thêm thông tin trên chứng từ theo nhu cầu (nếu cần).

5. Nhấn Cất.

6. Vào tab Bán hàng, kiểm tra các chứng từ bán hàng đã lập, có thể chỉnh sửa lại theo đúng nghiệp vụ thực tế của đơn vị như: Thay đổi hình thức thanh toán, Lập kèm phiếu xuất kho…

7. Nhấn Ghi sổ.

Cập nhật 30 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan