1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập chứng từ chuyển kho cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

Lập chứng từ chuyển kho cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R18, phần mềm đáp ứng cho các doanh nghiệp đã phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trên phần mềm MISA meInvoice, sau đó lấy về MISA SME để lập chứng từ chuyển kho (Chỉ áp dụng với dữ liệu sử dụng HĐĐT theo NĐ123, TT78).

2. Hướng dẫn
  • Trên tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn PXK kiêm vận chuyển nội bộ (lấy từ meInvoice.vn) muốn lập chứng từ chuyển kho (trên MISA SME) – có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán.

Lưu ýCó thể chọn 1 hoặc nhiều chứng từ cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các PXK kiêm vận chuyển nội bộ.

  • Nhấn chuột phải và chọn Lập chứng từ chuyển kho. Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên phiếu xuất (lấy từ meInvoice.vn) để lập chứng từ chuyển kho tương ứng (trên MISA SME).

  • Chọn loại chứng từ chuyển kho: Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc Xuất kho gửi bán đại lý.
  • Có thể thay đổi lại các thông tin hoặc bổ sung thêm thông tin trên chứng từ theo nhu cầu (nếu cần).
  • Nhấn Cất và Ghi sổ.

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan