1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đối với khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 R1 đến R7 (đã hết hạn bảo hành/cập nhật)

Xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đối với khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 R1 đến R7 (đã hết hạn bảo hành/cập nhật)

1. Nội dung

Hướng dẫn khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 từ R1 đến R7 (đã hết hạn bảo hành/cập nhật) xuất được hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Hướng dẫn
 • Để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử tiện dụng và đơn giản nhất: Kính mời quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2022 R8 trở đi hoặc AMIS kế toán. (Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin để MISA hỗ trợ nâng cấp – Đăng ký ngay).
 • Nếu khách hàng sử dụng các phiên bản MISA SME 2022 từ R1 đến R7 (đã hết hạn bảo hành/cập nhật) thì MISA vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên, cách phần mềm đáp ứng không thuận tiện bằng MISA SME phiên bản R8 trở đi. Cụ thể như sau:
  • Cách 1: Lập chứng từ dưới MISA SME và sử dụng ứng dụng meInvoice Desktop để phát hành hóa đơn: Áp dụng với tất cả khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 phiên bản từ R1 đến R7.
  • Cách 2: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice, sau đó hóa đơn lấy xuống SME hạch toán: Áp dụng với khách hàng đang sử dụng SME 2022 phiên bản R7.
3. Hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi thực hiện xuất hóa đơn, người dùng cần hoàn thiện các bước chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên ứng dụng MISA meInvoice, cụ thể:

Cách 1: Lập chứng từ dưới SME và lên meIvoice Desktop để phát hành

Bước 1: Lập chứng từ bán hàng tại SME

Người dùng lập chứng từ bán hàng dưới MISA SME như bình thường. Lưu ý:

 • Để chứng từ lập trên SME cập nhật được sang meInvoice Desktop, tích chọn “Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn” trong Menu Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn

 • Khi lập chứng từ, tích chọn Lập kèm hóa đơnbỏ trống thông tin Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn.

Bước 2: Xuất hóa đơn áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên meInvoice Desktop

Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME sang meInvoice. Sau đó, người dùng tiếp tục xuất hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice Desktop. Xem hướng dẫn thực hiện tiếp trên meInvoice Desktop tại đây

Cách 2: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice và lấy xuống SME hạch toán

Bước 1: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice

Bước 2: Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice về hạch toán trên MISA SME

Trên SME, người dùng vào phân hệ Bán hàng\Tab Đề nghị ghi nhận doanh thu lấy hóa đơn về hạch toán. Xem hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Tham khảo thêm hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử theo NĐ123 đối với các phiên bản từ 2021 trở về trước. Xem tại đây

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan