Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

Để lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trực tiếp trên MISA SME, người dùng cần thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết lập tùy chọn hệ thống trên SME
  • Trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, người dùng tích chọn: Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC  

  • Phần mềm gửi trả thông báo:

  • Nhấn Yes để chương trình chuyển sang tùy chọn Sử dụng HĐĐT theo NĐ123

Bước 2: Lập tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT
  • Tại tab Quy trình trong phân hệ Hóa đơn điện tử, nhấn Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT

  • Nhấn Lập tờ khai. Chương trình tự động chuyển sang giao diện làm việc trên meInvoice Web. Người dùng chuyển đổi từ giao diện làm việc NĐ51 sang giao diện làm việc mới theo NĐ123 bằng cách nhấn Chuyển lên NĐ123 hoặc nhấn vào banner Đã đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP

  • Thực hiện lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý: 

  • Để biết doanh nghiệp mình sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây
  • Trường hợp gặp  báo lỗi “Ký điển tử không thành công khi ký tờ khai” xem hướng dẫn xử lý tại đây
  • Trường hợp tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không được cơ quan thuế chấp nhận thì thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan