1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Doanh nghiệp KHÁC lĩnh vực Xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã và chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới Cơ quan thuế

Doanh nghiệp KHÁC lĩnh vực Xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã và chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới Cơ quan thuế

1. Nội dung

Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức hóa đơn không có mã của cơ quan thuế thuộc các trường hợp sau thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

  • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán
  • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng
2. Hướng dẫn nghiệp vụ
Bắt đầu sử dụng

1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

2. Khởi tạo mẫu hóa đơn

Tại bước này, người dùng cần tích chọn phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử 

Các nghiệp vụ phát sinh

1. Lập hóa đơn

2. Phát hành hóa đơn

Lưu ý: Khi thỏa mãn điều kiện, tại lần đầu tiên phát hành hóa đơn/PXK điện tử tương ứng với từng ký hiệu HĐ, chương trình sẽ gửi thông báo nhắc nhở người dùng xác nhận thông tin trước khi phát hành, để tránh phát sinh sai sót về sau.

3. Gửi hóa đơn cho khách hàng

Lưu ý: Khi gửi hóa đơn không mã đã phát hành cho khách hàng, phần mềm sẽ KHÔNG TỰ ĐỘNG GỬI dữ liệu hóa đơn này tới CQT.

4. Xử lý hóa đơn sai sót (nếu có)

Chương trình cho phép người dùng hủy, thay thế, điều chỉnh hóa đơn phát hành từ mẫu áp dụng chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT, tương tự như với mẫu hóa đơn theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

Lưu ý:

  • Người dùng không phải lập thông báo hóa đơn sai sót mẫu 04/SS-HĐĐT gửi CQT
  • Hóa đơn thay thế, điều chỉnh sau khi phát hành sẽ được gửi cho CQT cùng với hóa đơn gốc bằng Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT

5. Lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến CQT

Lưu ý: Cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, người dùng phải tự lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT – Mẫu 01/TH-HĐĐT gửi CQT.

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan