1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Hợp đồng đã ký kết từ trước với thuế suất 10% giờ được giảm 8% thì xử lý như thế nào?

Hợp đồng đã ký kết từ trước với thuế suất 10% giờ được giảm 8% thì xử lý như thế nào?

Ví dụ: Hợp đồng đã ký kết từ trước với thuế suất 10%, thi công 3 năm đã xuất hoá đơn 2021, sẽ xuất tiếp 2022, 2023.

Hướng dẫn:

Về phần hợp đồng: Anh/Chị cần liên hệ đối tác để thực hiện điều chỉnh hợp đồng ( có thể là phụ lục hợp đồng) để điều chỉnh lại giá trị hợp đồng cho phù hợp.

Về phần xuất hóa đơn: Căn cứ theo Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời điểm xuất hóa đơn GTGT như sau:

 • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.
 • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.
 • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình: Chậm nhất không quá 7 ngày tính từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ hoặc kết thúc kỳ quy ước cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
 • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt: Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục/khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.
 • Hoạt động bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ: Thời điểm lập hóa đơn được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm theo bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu: Là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan (Theo Khoản 7, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC).

=> Thời điểm xuất hóa đơn vào tháng 1/2022 sẽ là 10%, vào tháng 2/2022 sẽ là 8%

Cập nhật 9 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan