1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Nghị quyết 43/2022/QH15 ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra, Phụ lục giảm thuế GTGT trên MISA SME

Nghị quyết 43/2022/QH15 ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra, Phụ lục giảm thuế GTGT trên MISA SME

1. Nội dung
 • Với tờ khai thuế 01/GTGT: Vẫn kê khai vào nhóm thuế suất 10% và bổ sung phụ lục giảm thuế.
 • Với tờ khai thuế 04/GTGT: Bổ sung phụ lục giảm thuế và cải tiến cách lấy số liệu tờ khai.
2. Hướng dẫn chi tiết

Với tờ khai thuế 01/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Bổ sung phụ lục PL 43/2022/QH15 – Giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 (áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 02/2022 hoặc từ quý I/2022)

Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng xem danh sách chi tiết các hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ43.

 • Tại tab BKBR_01-1/GTGT – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra,
  • Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn, chứng từ bán ra thuộc kỳ tính thuế, có thuế suất thuế GTGT 8% lên “nhóm 4. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%”,
  • Bảng kê cũng thể hiện rõ thông tin tại cột Tiền thuế được giảm – tương ứng với số liệu trên PL-43/2022/QH15 – Giảm thuế GTGT theo NQ43
  • Hóa đơn, chứng từ bán ra được lấy lên tờ khai phải thỏa mãn điều kiện: Có chọn thuế suất thuế GTGT, có đủ số và ngày hóa đơn.

Lưu ý: Từ MISA SME 2022 – R19, chương trình cho phép người dùng tích chọn/bỏ tích chọn tại cột HĐ giảm thuế GTGT (Người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị). Cụ thể:

   • Với những dòng hóa đơn chương trình đã ngầm định tích là Hóa đơn giảm thuế GTGT trước đó, nếu người dùng Bỏ tích => Giá trị tại cột Tiền thuế được giảm về 0
   • Khi người dùng Tích chọn lại, chương trình tự động lấy lại đúng số tiền thuế GTGT được giảm tương ứng theo theo hóa đơn.

 • Tại tab BKMV_01-2/GTGT – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
  • Chương trình tự động lấy lên bảng kê các hóa đơn, chứng từ mua vào có thuế suất 8%, và phải thỏa mãn điều kiện: Có chọn Nhóm HHDV là nhóm 1,2; có đủ số và ngày hóa đơn.
  • Các hóa đơn, chứng từ mua vào chưa được kê lên bảng kê của các kỳ trước và có ngày < hoặc = ngày cuối cùng của kỳ tính thuế.

Với tờ khai thuế 04/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Bổ sung phụ lục PL 43/2022/QH15 – Giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 (áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 02/2022 hoặc từ quý I/2022)

Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng xem danh sách chi tiết các hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ43.

 • Khi người dùng tích chọn phụ lục PL 43/2022/QH15, chương trình tự động lấy lên số liệu cột “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” – Chỉ tiêu [23], [25], [27], [29] trên tờ khai, thể hiện số thuế GTGT còn phải nộp sau giảm 20% tương ứng với mức tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề.

Lưu ý: Từ MISA SME 2022 – R19, chương trình cho phép người dùng tích chọn/bỏ tích chọn tại cột HĐ giảm thuế GTGT (Người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị). Cụ thể:

  • Với những dòng hóa đơn chương trình đã ngầm định tích là Hóa đơn giảm thuế GTGT trước đó, nếu người dùng Bỏ tích => Giá trị tại cột Tiền thuế được giảm về 0
  • Khi người dùng Tích chọn lại, chương trình tự động lấy lại đúng số tiền thuế GTGT được giảm tương ứng theo theo hóa đơn.

 

Cập nhật 2 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan