1. Trang chủ
  2. Nhập khẩu từ meInvoice.vn

Nhập khẩu từ meInvoice.vn

1. Nội dung

Chức năng này áp dụng cho các đơn vị sử dụng phần mềm quản trị riêng như (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) có tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn. Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, chức năng này cho phép kế toán lấy được các hóa đơn điện tử đã phát hành về phần mềm MISA SME.NET để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập hiển thị tab Đề nghị ghi nhận doanh thu
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Ẩn/hiện nghiệp vụ và thiết lập hiển thị tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.

2. Khi đó, phân hệ Bán hàng, sẽ hiển thị thêm tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.

Bước 2: Thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.
2. Nhấn Kết nối ngay.

3. Nhập thông tin tài khoản kết nối với dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice.vn.
4. Nhấn Kết nối.

Bước 3: Tải các hóa đơn đã phát hành về phần mềm MISA SME.NET
Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Lập chứng từ bán hàng để hạch toán doanh thu cho các hóa đơn đã được lấy về
Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý:

  • Với Hóa đơn thay thế được lập trên meInvoice.vn khi lấy về MISA SME.NET sẽ hạch toán doanh thu và kê khai thuế theo hướng dẫn tại đây.
  • Với Hoá đơn đã lấy từ meInvoice về SME sau đó lại xoá bỏ trên meInvoice thì xử lý theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 23 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?