Tài khoản ngầm định

MISA SME.NET đã thiết lập sẵn danh sách các tài khoản hiển thị và tài khoản sẽ được ngầm định khi hạch toán (gắn với từng loại chứng từ), nhằm giảm tối đa các thao tác nhập liệu cho kế toán. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

  • Sửa tài khoản ngầm định
  • Xuất khẩu danh sách tài khoản ngầm định: Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.
Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan