Cơ cấu tổ chức

Danh mục Cơ cấu tổ chức quản lý cơ cấu chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hạch toán và quản lý chứng từ, báo cáo thống kê của doanh nghiệp

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

  • Khai báo cơ cấu tổ chức
  • Xuất khẩu danh sách cơ cấu tổ chức (Thứ tự, vị trí các đơn vị giữ nguyên theo dạng hình cây như trên phần mềm khi xuất ra file excel): Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Cập nhật 7 Tháng Mười, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan