Đối tượng tập hợp chi phí

Cho phép quản lý các đối tượng tập hợp chi phí như: phân xưởng, sản phẩm, quy trình sản xuất, công đoạn sản xuất… phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.

  • Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
  • Nhập khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây
  • Xuất khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí: Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.
Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?