Nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ).

Cách thao tác

1. Để nhập số dư tài khoản ngân hàng theo loại tiền ngoại tệ, kế toán vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

2. Sau đó thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng

1. Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.

2. Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

3. Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp chưa có thông tin ngân hàng có phát sinh tài khoản ngân hàng cần khai báo, kế toán vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng để thực hiện khai báo thông tin ngân hàng trước khi khai báo tài khoản ngân hàng. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản ngân hàng.
   • Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

   • Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.
   • Chọn tài khoản và nhập số dư (nguyên tệ, quy đổi) cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.
   • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và có tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư TK ngân hàng.
   • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

Cập nhật 15 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan