Nhập công nợ khách hàng theo ngoại tệ

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng, với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ).

Cách thao tác

1. Để nhập số dư công nợ khách hàng theo loại tiền ngoại tệ, kế toán vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

2. Sau đó thực hiện các bước dưới đây:

 • Bước 1: Khai báo danh sách khách hàng

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.
  • Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây
 • Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản

  • Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
   • Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
   • Chọn tài khoản có phát sinh công nợ khách hàng và loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư (việc chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào thông tin tài khoản được chọn. => Chỉ có những tài khoản được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản, kế toán mới chọn được thông tin loại tiền ngoại tệ).
   • Thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:
  Không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

  Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ nguyên tệ và quy đổi của khách hàng trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.

  Lưu ý: Đối với các khách hàng có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Nợ, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ khách hàng.


  Có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn
  • Công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:
   • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với khách hàng có phát sinh công nợ đầu kỳ.
   • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.
   • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ nguyên tệ và quy đổi.

   • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
  • Theo dõi công nợ khách hàng theo hoá đơn:
   • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với khách hàng có phát sinh công nợ đầu kỳ.
   • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
   • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ của khách hàng theo nguyên tệ và quy đổi.

  Lưu ý:

  1. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng. => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.

  2. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải thu lên cột Dư Nợ trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.

  3. Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

    • Sau khi nhập công nợ của khách hàng, nhấn Cất.
   • Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
    • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
    • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

  Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
  Chia sẻ bài viết hữu ích này

  Bài viết này hữu ích chứ ?

  Bài viết liên quan