Lỗi thường gặp khi chuyển tiền trực tuyến

1. Mô tả

Khi Gửi lệnh chuyển tiền từ MISA SME.NET lên Internet Banking, chương trình hiển thị cảnh báo

2. Nguyên nhân và cách khắc phục

Nguyên nhân 1: Tài khoản kết nối ngân hàng điện tử không có quyền tạo lệnh

=> Giải pháp: Kết nối lại Ngân hàng điện tử bằng tài khoản có quyền tạo lệnh (đã đăng ký với Ngân hàng)

Nguyên nhân 2: Tài khoản chi bị dừng hoạt động hoặc bị phong toả…

=> Giải pháp: Sử dụng tài khoản chi khác vẫn còn hiệu lực (hoặc ra Ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để kích hoạt lại tài khoản)

Nguyên nhân 3: Tài khoản thụ hưởng bị sai (sai số tài khoản, sai chi nhánh…)

=> Giải pháp: Kiểm tra lại và điền chính xác thông tin tài khoản thụ hưởng

Nguyên nhân 4: Số tiền chuyển thấp hơn hoặc vượt quá hạn mức chuyển tiền đã đăng ký với Ngân hàng

=> Giải pháp: Nhập lại số tiền chuyển nằm trong hạn mức đã đăng ký (hoặc ra trực tiếp ngân hàng để thay đổi lại hạn mức theo nhu cầu)

Lưu ý: Để biết hạn mức đã đăng ký là bao nhiêu, có thể kiểm tra trực tiếp trên hệ thống Internet Banking của Ngân hàng.

Nguyên nhân 5: Số tiền chuyển vượt quá số dư hiện tại của tài khoản chi

=> Giải pháp: Giảm số tiền chuyển đi hoặc nộp thêm tiền vào tài khoản chi để có đủ số dư chuyển tiền đi.

Lưu ý: Để biết số dư hiện tại của tài khoản chi là bao nhiêu, có thể kiểm tra trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET tại phần Tra cứu số dư

Nguyên nhân 6: Nội dung chuyển tiền chứa ký tự không được phép

=> Giải pháp: Nhập lại nội dung chuyển tiền theo quy tắc: gõ Tiếng Việt không dấu và ko chứa các ký tự : ; / \ – __ , [ ]

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan