1. Trang chủ
  2. Menu Danh mục

Menu Danh mục

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Quản lý các danh mục được sử dụng cho việc khai báo các chứng từ kế toán lên hệ thống:

Lưu ý:

  • Để nhập khẩu danh mục từ file excel vào phần mềm. Xem tại đây.
  • Để chuyển danh mục từ dữ liệu này sang dữ liệu khác. Xem tại đây.
  • Xem các câu hỏi thường gặp liên quan đến Danh mục tại đây.
  • Để xuất khẩu danh mục ra file excel. Xem tại đây.
Cập nhật 24 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?