1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Ngân hàng
 6. Chi tiền gửi
 7. Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,…)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,…)

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 33311             Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332               Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333               Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334               Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335               Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336               Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337               Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338               Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339               Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 112           Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt… thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài… kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế.
 2. Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ
 4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài… bằng tiền gửi ngân hàng” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài… Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như
sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:

 • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế khác.
 • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các khoản thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.
 • Tích chọn các khoản thuế muốn nộp. Trường hợp số thuế thực nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp, cần nhập lại số tiền thuế thực nộp vào cột Số nộp lần này.

3. Nhấn Nộp thuế, chương trình sẽ tự động sinh ra Phiếu chi nộp thuế.

4. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của phiếu chi. Nhấn Cất

5. Để nộp thuế điện tử trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

6. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

 

Cập nhật 13 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan