1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Quản lý doanh số bán hàng theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Quản lý doanh số bán hàng theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Trên MISA SME.NET, việc quản lý doanh số bán hàng theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng đại lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các cửa hàng, đại lý

2. Khai báo thông tin trình dược viên, cộng tác viên

Lưu ý: Chọn thông tin Đơn vị là các cửa hàng, đại lý đã khai báo ở bước 1

3. Ghi nhận doanh số bán hàng cho trình dược viên, cộng tác viên

Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các trình dược viên/cộng tác viên đã khai báo ở bước 2

4. Xem báo cáo bán hàng theo trình dược viên, cộng tác viên

5. Xem báo cáo bán hàng theo cửa hàng, đại lý

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan