1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thủ kho
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ kho

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ kho

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Ghi phiếu nhập/xuất kho vào Sổ kho


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập báo cáo quản trị

 

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê kho
2. Xem biên bản kiểm kê

 

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan