Thu hồi lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chức năng này, kế toán viên phải được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử. (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây)
Trường hợp sau khi lập lệnh chuyển tiền, nếu phát hiện có sai sót thì kế toán thực hiện lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách:
1. Chọn lệnh chuyển tiền, sau đó nhấn Thu hồi lệnh (hoặc nhấn phải chuột và chọn Thu hồi lệnh).

2. Lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Đã thu hồi, kế toán viên có thể chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền và gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.

Cập nhật 1 Tháng Tư, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan