1. Trang chủ
 2. Trải nghiệm dùng thử meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào trên MISA SME

Trải nghiệm dùng thử meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào trên MISA SME

Xem phim giới thiệu

Tải phim giới thiệu: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mục đích

Cho phép khách hàng thử và trải nghiệm các tính năng ưu việt của meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào trên MISA SME.

 • Tự động tra cứu, phân tích và kiểm tra hóa đơn đầu vào.
 • Đồng bộ với phần mềm kế toán và lập chứng từ hạch toán.
 • Lưu trữ và quản lý hóa đơn tập trung.
2. Nội dung

Những khách hàng chưa kết nối và chưa có tài nguyên meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào

 • Tại tab Hóa đơn đầu vào trên phân hệ Mua hàng, nhấn Trải nghiệm miễn phí.

 • Chọn và tải lần lượt từng hóa đơn hóa đơn đầu vào (bắt buộc file định dạng .xml) để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp.

 • Sau khi kiểm tra hóa đơn đã chính xác, lập chứng từ trực tiếp từ giao diện chi tiết của hóa đơn.

Hoặc lập chứng từ tại giao diện chi tiết trên MISA SME

 

Lưu ý: 

 • Nếu mã số thuế trên GPSD đã được cấp tài nguyên meInvoice, chương trình sẽ đưa ra thông báo yêu cầu kết nối để sử dụng.

 • Những khách hàng đã kết nối meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào nhưng chưa có tài nguyên sử dụng có thể chọn lựa Trải nghiệm dùng thử hoặc chọn Mua ngay tài nguyên trên meInvoice.

3. Lưu ý
 • Cho phép người dùng dùng thử tối đa 10 hóa đơn, nếu upload hóa đơn tiếp phần mềm sẽ thông báo đã vượt quá số lượng hóa đơn cho phép.

 • Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, người dùng có thể để lại thông tin để MISA liên hệ chăm sóc.

Người dùng có thể chọn giữ lại những hóa đơn hiển thị trên danh sách hóa đơn dùng thử trong hệ thống có MST trùng với MST kết nối. MeInvoice sẽ tự động chuyển những hóa đơn dùng thử này sang tài nguyên thật.

Sau khi gửi danh sách hóa đơn giữ lại lên MISA meInvoice, nếu có hóa đơn dùng thử trùng nhau, hệ thống sẽ giữ lại hóa đơn upload đầu tiên và xóa các hóa đơn sau và đưa ra thông báo.

 

 

Cập nhật 21 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?