Hướng dẫn xem nhanh nội dung báo cáo, chứng từ liên quan

Cho phép xem nhanh nội dung các báo cáo, chứng từ có liên quan đến báo cáo đang xem.

Cách thực hiện

  • Với các báo cáo tổng hợp: có thể xem nhanh được nội dung các báo cáo chi tiết có liên quan:
    • Chọn dữ liệu muốn xem báo cáo chi tiết.
    • Nhấn đúp chuột vào dòng dữ liệu đã chọn, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tương ứng.

  • Với các báo cáo chi tiết: có thể xem nhanh được nội dung các chứng từ có liên quan bằng cách:
    • Chọn chứng từ chi tiết muốn xem.
    • Nhấn vào số chứng từ, chương trình sẽ mở chứng từ đã chọn lên.

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan