1. Trang chủ
  2. Xem và tải phim hướng dẫn

Xem và tải phim hướng dẫn

Hướng dẫn xem phim hướng dẫn sử dụng

Mỗi trang hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán đều có một phim hướng dẫn đi kèm. Để xem được phim hướng dẫn từ trang tài liệu đó, kế toán chi cần nhấn nút Play tại mục Xem tài liệu hướng dẫn.

Hướng dẫn tải phim hướng dẫn sử dụng

Trường hợp muốn tải phim hướng dẫn về máy để xem trong trường hợp khi không có mạng, thực hiện như sau:

  • Nhấn vào link Tại đây tại mục Tải phim hướng dẫn.

  • Trình duyệt sẽ mở trang vimeo cho phép xem và tải phim hướng dẫn sử dụng.

  • Nhấn Download.

  • Chọn chất lượng phim muốn tải xuống và nhấn Download. Ví dụ với trình duyệt Firefox.

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?