Xuất khẩu số tài sản ra excel

Cho phép xuất khẩu các TSCĐ đang được quản lý trên sổ tài sản ra file excel.

Cách thao tác

Trên tab Sổ tài sản, chọn chức năng Xuất khẩu ra excel.

Sau khi thực hiện xuất khẩu xong, có thể mở file excel để kiểm tra.


Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan