Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho >

Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng

Ví dụ

Ngày 15/02/2015, chuyển hàng từ kho Vật tư sang kho Hàng hóa:

Tivi LG 29 inches: số lượng 05

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp

oVào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.

oChọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

HDNV_KHO_Chuyenkho_b1

oKhai báo chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

NOTE_iconnote Với các phiếu chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, thông tin về số chứng từ sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số. Còn nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tự in hóa đơn thì sẽ sử dụng chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ (để cấp được số chứng từ doanh nghiệp phải thông báo phát hành với cơ quan thuế => xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp trên phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn).                

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_chuyenkho_b2

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/xuất so với chứng từ nhập/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_thaodo_thukho_b2