Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331...         Số tiền giảm giá hàng mua                    

Có TK 156                      

Có TK 133                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

1.Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.

2.Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng

3.Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán  

Ví dụ

Ngày 26/01/2015, doanh nghiệp phát hiện lô hàng đã mua ngày 25/1/2015 của công ty TNHH Minh Anh có một Ti vi 21 inches bị 1 số vết xước nhỏ. Công ty TNHH Minh Anh cho nhân viên đến kiểm tra lại hàng và đồng ý giảm giá 600.000đ trên tổng giá tri hàng mua

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng đã mua về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Mua hàng\tab Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Thêm.

Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho

Chọn chứng từ mua hàng cần giảm giá:

Giam_gia_hang_mua_NK_01

Sau khi chọn chứng từ mua hàng, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.

Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là: Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt:

Giam_gia_hang_mua_NK_02

Nhập thông tin giảm giá cho mặt hàng được giảm => với các mặt hàng không được giảm, kế toán nhấn chuột phải và chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.

Nhập số tiền được giảm vào cột thành tiền.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu trong trường hợp giảm giá hàng mua.

Xem thêm

Lập chứng từ giảm giá hàng mua