Mua dịch vụ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 152, 156, 641, 642...          Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                     Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...             Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu sử dụng một số dịch vụ như: điện, internet, vệ sinh, vận chuyển bốc xếp hàng hóa... thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp xuất hóa đơn và yêu cầu công ty trả tiền dịch vụ.

2.Kế toán hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, nếu chưa thanh toán ngay kế toán ghi nhận công nợ với nhà cung cấp.  

Ví dụ

Ngày 30/01/2015, doanh nghiệp chuyển khoản qua tài khoản tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để thanh toán tiền điện tháng 01, số tiền 2.000.000đ (VAT 10%).

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua dịch vụ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ mua dịch vụ

oTrên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua dịch vụ.

oLựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Thanh toán ngay:

HDTN_MUAHANG_Muadv_b1

oKhai báo thông tin cho chứng từ mua dịch vụ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote 1. Trước khi lập các chứng từ mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo các hàng hoá có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

        2. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

       3. Đối với chứng từ mua dịch vụ được sử dụng để phân bổ chi phí cho các chứng từ mua hàng, khi khai báo chứng từ mua dịch vụ kế toán phải tích chọn vào thông tin Là chi phí mua hàng.

Xem thêm

Lập chứng từ mua dịch vụ