Hóa đơn về trước hàng về sau

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Hóa đơn về trước hàng về sau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Khi nhận được hóa đơn mà hàng chưa về

Nợ TK 151                                  Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 133                                  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...         Tổng giá thanh toán

2. Sau khi hàng về

Nợ TK 152, 156...                      

Có TK 151                            Hàng mua đang đi đường

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi đường. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, kế toán làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán.  

Ví dụ

Ngày 31/01/2015 doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn GTGT của công ty TNHH Phú Vinh về lô hàng mua ngày 28/01/2013 nhưng vẫn chưa nhận được hàng. Hàng chưa được thanh toán.

oTủ lạnh TOSHIBA 110 lít số lượng 5, đơn giá: 3.000.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 01/02/2015, doanh nghiệp nhận được hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho lô hàng trên.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ mua hàng trong đó "Hóa đơn về trước, hàng về sau" được thưc hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Kế toán mua hàng thực hiện hạch toán hàng mua đang đi đường và kê khai thuế GTGT

oTrên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

oChọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho (vì hàng đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên vẫn phải được theo dõi tồn kho).

oLựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thanh toán.

oTích chọn thông tin Nhận kèm hóa đơn:

HDSD_MUAHANG_Hoadonvetruochangvesau_b1

oKhai báo thông tin cho chứng từ mua hàng (trong trường hợp này là hàng mua đang đi đường), sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Việc xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.        

Bước 2: Kế toán kho thực hiện ghi nhận hàng mua đi đường về nhập kho của doanh nghiệp

oTrên phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm:

oTích chọn Xuất chuyển kho nội bộ:

HDNV_MUAHANG_hoadonvetruochangvesau_b2

oThực hiện chuyển vật tư, hàng hoá từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 3: Thủ kho sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho, chuyển kho hàng được mua về, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ chuyển kho, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_MUAHANG_Hoadonvetruochangvesau_b3

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ mua hàng nhập kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.

Xem thêm

Lập chứng từ mua hàng

Lập phiếu chuyển kho