Chứng từ mua dịch vụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ >

Chứng từ mua dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập các chứng từ mua dịch vụ trong doanh nghiệp: tiền điện, tiền nước, chi phí vận chuyển, bốc xếp, phí trước hải quan...

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua dịch vụ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua dịch vụ):

TNM_R19_BPKSHDmuonbietduocCTmuadichvudanhanhoadonhaychua_b1

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).

Lựa chọn phương thức thanh toán đối với hàng được mua về: chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc tiền mặt).

Τích chọn tình trạng nhận hóa đơn

Khi chọn Nhận kèm hóa đơn thì hiển thị tab Hóa đơn gồm các thông tin như hiện nay + các cột thuế: Diễn giải thuế, % thuế GTGT, Tiền thuế GTGT, TK thuế GTGT

Khi chọn Không kèm hóa đơn hoặc Không có hóa đơn thì ẩn luôn tab Hóa đơn

Khai báo các thông tin về chứng từ mua hàng dịch vụ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp đã được khai báo

Người nhận: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp => nếu không khai báo thì kế toán có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.

Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hạch toán: chọn các dịch vụ doanh nghiệp đã sử dụng, đồng thời khai báo các thông tin về: tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... của dịch vụ đã sử dụng.

oThông tin hoá đơn: nhập thông tin về hoá đơn mua hàng như: mẫu hoá đơn, ngày hoá đơn, số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn...

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo mua hàng.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ mua dịch vụ cần in => kế toán có thể in chứng từ mua dịch vụ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Với các chứng từ dịch vụ liên quan đến chi phí mua hàng, khi khai báo kế toán cần phải tích chọn vào thông tin Là chi phí mua hàng => để phục vụ cho chức năng phân bổ chi phí trên chứng từ mua hàng hoá. Đồng thời, sau khi chứng từ được cất giữ, có thể phân bổ luôn chi phí mua hàng vào chứng từ mua hàng hoá mà không cần phải thực hiện trên chứng từ mua hàng hoá.        

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

2. Các tiện ích trên thanh công cụ

Quản lý mẫu

Tuỳ chọn in

3. Các tiện ích khi khai báo chứng từ mua dịch vụ

Chọn chứng từ tham chiếu

Tìm nhanh đối tượng

Tìm nhanh nhân viên

Tìm nhanh mẫu số hoá đơn

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào

Tìm nhanh khoản mục chi phí

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh đối tợng THCP

Tìm nhanh công trình

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Tìm nhanh hợp đồng mua

Tìm nhanh hợp đồng bán

Tìm nhanh mã thống kê