Giảm giá hàng mua không qua kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Giảm giá hàng mua không qua kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331...                       Số tiền giảm giá hàng mua                    

Có TK 621, 623, 627, 641...                                

Có TK 133                                    Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

1.Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.

2.Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng

3.Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán  

Ví dụ

Ngày 20/01/2015, doanh nghiệp phát hiện lô hàng đã mua ngày 19/01/2015 của công ty TNHH Minh Anh bị 1 số vết xước nhỏ. Công ty TNHH Minh Anh cho nhân viên đến kiểm tra lại hàng và đồng ý giảm giá 1.050.000đ trên tổng giá tri hàng mua

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng đã mua về không qua kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Mua hàng\tab Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Thêm.

Chọn chứng từ mua hàng cần giảm giá:

Giam_gia_hang_mua_Khong_NK_01

Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.

Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là: Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

Bỏ tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho:

HDTN_MUAHANG_Giamgiahangmuakhongquakho_b2

Nhập thông tin giảm giá cho mặt hàng được giảm => với các mặt hàng không được giảm, kế toán nhấn chuột phải và chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu trong trường hợp giảm giá hàng mua.

Xem thêm

Lập chứng từ giảm giá hàng mua