Lập phiếu nhập kho thành phẩm tháo dỡ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ > Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ >

Lập phiếu nhập kho thành phẩm tháo dỡ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập phiếu nhập kho đối với các thành phẩm sau khi tháo dỡ xong.

Cách thao tác

Chọn lệnh tháo dỡ trên tab Lắp ráp, tháo dỡ, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu nhập (hoặc mở lệnh tháo dỡ đã lập trước đó, sau đó chọn chức năng Lập phiếu nhập trên thanh công cụ):

HDSD_KHO_Laprapthaodo_Lapphieunhapthanhphamthaodo_b1

Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho phiếu nhập kho:

oThông tin chung: nhập thông tin về người giao hàng (là nhân viên trong công ty), diễn giải...

oThông tin hàng tiền: nhập bổ sung thông tin TK Nợ, Có, số lô, hạn sử dụng, mã thống kê.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.