Sổ theo dõi CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Sổ theo dõi CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán trong việc quản lý và tra cứu các thông tin về việc ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điểu chuyển, phân bổ, kiểm kê CCDC đang sử dụng tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn tab Sổ theo dõi CCDC:

HDSD_CCDC_SotheodoiCCDC_manhinhds_02

Tại tab Sổ theo dõi CCDC, có thể thực hiện được các chức năng:

Điều chỉnh CCDC

Điều chuyển CCDC

Ghi giảm CCDC

Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra file excel

Xem thêm

Thiết lập mẫu trên giao diện sổ theo dõi CCDC