Điều chỉnh CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Điều chỉnh >

Điều chỉnh CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép điều chỉnh lại giá trị hoặc số kỳ phân bổ của CCDC trong trường hợp CCDC được nâng cấp sửa chữa hoặc tháo dỡ bớt bộ phận làm tăng/giảm giá trị CCDC và số kỳ phân bổ CCDC.

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Điều chỉnh bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Điều chỉnh chọn chức năng Thêm):

Dieu_chinh_CCDC_01

Khai báo thông tin về chứng từ điều chỉnh như lý do, ngày và số chứng từ phát sinh

Trên tab Chi tiết điều chỉnh, khai báo thông tin về giá trị hoặc số kỳ phân bổ bị điều chỉnh lại (nếu có).

Trên tab Tập hợp chứng từ, chọn các chứng từ hạch toán liên quan đến việc thay đổi giá trị (tăng/giảm) của CCDC được điều chỉnh:

Dieu_chinh_CCDC_02

Sau khi khai báo xong thông tin điều chỉnh CCDC, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteĐối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc điều chỉnh CCDC được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.        

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ điều chỉnh CCDC