Khai báo CCDC đầu kỳ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Khai báo CCDC đầu kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và phân bổ trên phần mềm

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Khai báo CCDC đầu kỳ tại phần thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC đầu kỳ):

Khai_bao_CCDC_dau_ky_01

Nhập các thông tin chi tiết cho CCDC năm trước như: Mã CCDC, Tên CCDC, Loại, Số lượng, Ngày ghi tăng, Tổng số kỳ phân bổ, Số kỳ phân bổ còn lại, Giá trị CCDC...

Trên tab Đơn vị sử dụng, chọn thông tin các phòng ban/bộ phận hiện đang sử dụng CCDC năm trước và số lượng là bao nhiêu

Trên tab Thiết lập phân bổ, nhập tỷ lệ phân bổ giá trị CCDC cho các phòng ban/bộ phận.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin các công cụ vừa khai báo sang tab Sổ theo dõi CCDCGhi tăng để theo dõi.

NOTE_iconnote1. Có thể khai báo cùng lúc nhiều CCDC từ năm trước thông qua việc nhập khẩu danh sách CCDC từ file excel. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

             2. Để sửa lại được thông tin của các CCDC năm trước đã khai báo, chọn thông tin của CCDC trên tab Ghi tăng và chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

HDSD_CCDC_khaibaoCCDCdauky_note

Xem thêm

Tìm nhanh loại CCDC

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh đối tượng phân bổ