Đính kèm tài liệu cho tài sản được ghi tăng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Ghi tăng > Ghi tăng TSCĐ >

Đính kèm tài liệu cho tài sản được ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đính kèm các tài liệu liệu quan đến TSCĐ được ghi tăng như: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hồ sơ kỹ thuật...  

Cách thao tác

Khi thực hiện Ghi tăng TSCĐ, trên tab Thông tin chung, nhấn chọn vào biểu tượng Bieu_tuong_ba_cham tại phần thông tin Đính kèm:

DS_Tai_lieu_dinh_kem

Để đính kèm thêm một tài liệu vào thông tin ghi tăng TSCĐ, chọn chức năng Thêm:

HDSD_TSCD_Dinhkemtailieu_Them_01

Khai báo thông tin về tài liệu, sau đó nhấn Cất.

Sau khi khai báo xong một loạt các tài liệu cần gắn với TSCĐ được ghi tăng, nhấn Đóng => thông tin về các tài liệu được đính kèm sẽ hiển thị trên tab Thông tin chung:

Them_tai_lieu_dinh_kem_01

NOTE_iconnoteCó thể download tài liệu đã đính kèm bằng cách nhấn chọn biểu tượng Bieu_tuong_download trên giao diện Tài liệu đính kèm.