Báo cáo TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Báo cáo TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in Sổ tài sản cố định

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao, xuất hiện màn hình hộp thoại chọn tham số của Sổ tài sản cố định

TSCD_formthamso_Sotaisancodinh

Nhấn nút Đồng ý

HDSD_TAISANCODINH_BaocaoTSCD_b1

NOTE_iconnote Để In Sổ tài sản cố định, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_TAISANCODINH_BaocaoTSCD_b2

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

Xem thêm

Xem báo cáo