Xem báo cáo

Navigation:  4. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET2015 >

Xem báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Sau khi nhập chứng từ phát sinh, kế toán có thể xem các báo cáo phân tích.

Có 2 cách để xem báo cáo:

Vào phần Báo cáo phân tích của từng phân hệ tương ứng để xem các báo cáo động

Để xem toàn bộ báo cáo của chương trình thì vào cây báo cáo

hmtoggle_plus1 Cách 1: Xem báo cáo trên tab Báo cáo phân tích của từng phân hệ

Vào tab Báo cáo phân tích của từng phân hệ, nhấn Chọn báo cáo:

HDCD_Xembaocao_b1

Chọn báo cáo cần xem, sau đó chọn các tham số của báo cáo và nhấn Đồng ý:

HDCD_Xembaocao_b2

Báo cáo đang hiển thị dưới dạng báo cáo động, tại đây, kế toán có thể thực hiện:

oLọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau:

HDCD_Xembaocao_b3

ohmtoggle_plus1Ẩn/hiện cột trên báo cáo:

Nhấn chuột phải vào dòng tên cột báo cáo

Tích chọn vào cột cần hiển thị, bỏ tích chọn vào cột cần ẩn

HDCD_Xembaocao_b4

Nếu muốn ẩn/hiện các cột không hiển thị khi nhấn chuột phải thì nhấn Sửa mẫu:

Xem_bao_cao_05

Tích chọn Hiển thị hoặc bỏ tích chọn Hiển thị vào từng cột dữ liệu theo nhu cầu ẩn/hiển báo cáo.

oThêm cột cho báo cáo động

oThêm mẫu báo cáo mới

oXuất khẩu báo cáo ra Excel: Để xuất khẩu báo cáo ra Excel, nhấn nút Xuất khẩu trên thanh công cụ.

oIn báo cáo: Để in báo cáo nhấn nút In trên thanh công cụ.

Cách 2: Xem báo cáo trên màn hình danh sách báo cáo:

Nhấn chuột vào biểu tượng Báo cáo trên thanh công cụ:

HDCD_Xembaocao_b5