Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu tiền gửi >

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131       Phải thu của khách hàng      

Mô tả nghiệp vụ

Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, khi khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền mua hàng ứng trước được khách hàng chuyển khoản, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận công nợ của khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Phú Thái:

Ngày 15/01/2015, doanh nghiệp giao hàng cho công ty TNHH Phú Thái. Công ty TNHH Phú Thái sẽ phải trả trước 30% tiền hàng, 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng (Giá trị hợp đồng là 70.000.000đ)

Ngày 13/01/2015, công ty TNHH Phú Thái, chuyển khoản trả trước một phần tiền hàng cho doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Khách hàng ứng trước tiền hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

Chọn lý do thu là Thu khác:

KH_ung_truoc_tien_mua_hang_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền gửi của khách hàng đã ứng trước, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ thu tiền gửi