Mua CCDC đưa vào sử dụng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Tăng CCDC >

Mua CCDC đưa vào sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 142 (QĐ48),242                               Công cụ, dụng cụ (Dùng phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 1331                             Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...  

1. Trường hợp khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá hoặc trả lại công cụ => bổ sung thêm bút toán:

Nợ TK 111, 112, 331...

Có TK  142(QĐ48),242                  Công cụ, dụng cụ

Có TK 1331                 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

2. Trường hợp khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng chiết khấu thanh toán => bổ sung thêm bút toán:

Nợ TK 331                         Phải trả cho người bán

Có TK 515                   Doanh thu hoạt động tài chính (phần chiết khấu thanh toán được hưởng)  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào nhu cầu sử dụng công cụ, dụng cụ từ các phòng ban, bộ phận trong, đơn vị sẽ cử nhân viên đi mua sắm công cụ, dụng cụ

2.Sau khi công cụ, dụng cụ được mua về, kế toán sẽ lập biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ.

3.Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ

4.Kế toán mua hàng nhận hóa đơn mua hàng từ nhân viên mua hàng, ghi sổ kế toán và kê khai thuế đầu vào

5.Kế toán CCDC nhận bộ chứng từ về CCDC để ghi sổ CCDC (Bộ chứng từ gồm: Hóa đơn mua CCDC, hồ sơ kỹ thuật về CCDC (nếu có), biên bản giao nhận CCDC...)

Ví dụ

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của phòng Kinh doanh và phòng Kế toán, ngày 04/02/2015 doanh nghiệp mua của công ty TNHH Lan Tân các mặt hàng:

Bàn làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 650.000đ, thuế GTGT 10%

Ghế làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 420.000đ, thuế GTGT 10%.

CCDC đưa vào sử dụng ngay, số kỳ phân bổ là 3 kỳ.

Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Lan Tân

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua sắm công cụ, dụng cụ đưa vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC

Trường hợp 1: Hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

oNếu mua CCDC thanh toán ngay (Ví dụ: thanh toán bằng tiền mặt)

Vào phân hệ Quỹ\Chi tiền.

Tại mục Lý do chi, chọn Chi khác.

Khai báo các thông tin khác trên chứng từ.

Nhấn Cất.

html.clip0086

oNếu mua CCDC chưa thanh toán

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Khai báo các thông tin trên chứng từ.

Nhấn Cất.

html.clip0087

Trường hợp 2: Hạch toán trên phân hệ mua hàng không qua kho

oNếu CCDC đã được khai báo mã quản lý trên danh mục vật tư, hàng hóa => kế toán sẽ hạch toán trên phân hệ Mua hàng:

Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa:

Chọn loại chứng từ là Mua hàng trong nước không qua kho:

CCDC_1

Khai báo chứng từ mua CCDC, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnoteLưu ý: Việc hạch toán nghiệp vụ mua CCDC trên các phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn việc hạch toán trên phân hệ Mua hàng do NSD không phải mất công khai báo mã VTHH trên Chứng từ mua hàng. Tuy nhiên, việc hạch toán trên phân hệ Mua hàng lại có các ưu điểm sau đây:

Giúp NSD quản lý thống nhất được tình hình mua sắm VTHH, CCDC... trên 1 phân hệ là phân hệ Mua hàng.

Giúp NSD theo dõi được tình hình mua CCDC trên các báo cáo liên quan. Ví dụ: trên Sổ chi tiết mua hàng.

Bước 2: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC

oVào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:

Khai báo các thông tin về CCDC được mua về:

HDTN_CCDC_MUA CCDCduavaosudung_b1

NOTE_iconnote Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin CDCD được ghi tăng từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy CCDC từ hệ thống sổ quản trị (hoặc ngược lại)

Khai báo các đơn vị sử dụng CCDC được ghi tăng:

HDTN_CCDC_MUA CCDCduavaosudung_b2

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị CCDC:

HDTN_CCDC_MUA CCDCduavaosudung_b3

oSau khi khai báo xong CCDC, nhấn Ghi tăng.

NOTE_iconnote 1. Trường hợp muốn khai báo các bộ phận cấu thành nên CCDC hoặc chọn các chứng từ liên quan đến việc ghi tăng CCDC, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Mô tả chi tiếtNguồn gốc hình thành.

        2. Có thể thực hiện ghi tăng cho nhiều CCDC cùng lúc bằng cách chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt bên thanh tác nghiệp.