Nhập kho hàng bán bị trả lại

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Nhập kho >

Nhập kho hàng bán bị trả lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156...                

Có TK 632                      Giá vốn hàng bán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại

2.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho

4.Kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 05/02/2015 doanh nghiệp đã bán hàng cho công ty TNHH Phú Thái:

Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 10, đơn giá: 12.500.000, thuế GTGT 10%,

Tuy nhiên đến ngày 07/02/2015, công ty TNHH Phú Thái trả lại 02 chiếc điện thoại do bị lỗi phần cứng. Kế toán doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng bán bị trả lại.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" kế toán cần phải lập chứng từ hàng bán bị trả lại trên tab Trả lại hàng bán của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ nhập kho hàng bán bị trả lại

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.

oChọn loại phiếu nhập kho là Hàng bán bị trả lại, sau đó chọn chứng từ bán hàng bị trả lại:

Phieu_Nhapkho_Hangbanbitralai

oHệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng bị trả lại sang.

oNhập thông tin số lượng hàng bị trả lại => với những mặt hàng nào không phát sinh trả lại hàng, kế toán nhấn chuột phải vào chọn chức năng Xóa dòng chứng từ:

Phieu_NK_hangtralai_XoadongCT1

oSau khi khai báo xong chứng từ nhâp kho, nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

NOTE_iconnote Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại tại phần Trả lại hàng bán kiêm phiếu nhập

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho hàng bán bị trả lại, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Xem_Phieunhapkho_Hangtralai1

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho